strona główna / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI:


31.03.2020

ZEBRANIE ROCZNE

Zgodnie z postanowieniami art. 23.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.) Zarząd Wspólnoty zaplanował na dzień 31.03.2020 r. zebranie roczne.

Z uwagi na szczególne środki ostrożności i obostrzenia wprowadzane na terenie całego kraju w związku z koronawirusem podjęliśmy decyzję, że zebranie nie może się odbyć.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "LELEWITÓW" postanowił o przesunięciu odbycia zebrania Właścicieli do czasu opanowania sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i całkowitego wyeliminowania zagrożenia dla Mieszkańców. Konkretna data zostanie wyznaczona w terminie określonym wspólnie z Mieszkańcami, po oficjalnym zakończeniu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się ww. wirusa.

Jednocześnie przygotowane materiały na zebranie roczne zostały rozesłane przez Administratora oraz umieszczone w e-kartotece. Projekty uchwał zostaną poddane pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów (elektronicznie przez e-kartoteka lub karty do głosowania).


07.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE REMONTU DACHÓW BĘDĄCYCH W ZASOBACH WM „LELIWITÓW” POŁOŻONYCH PRZY UL. ŚWIDERSKIEJ 100 oraz 106 W WARSZAWIE

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2020 r., o godz.: 11:00.

Miejsce złożenia oferty: podczas dyżuru Administracji (wtorki 17-19 lub piątki 9-11) ul. Świderska 106 pom. Zarządu lub listownie na adres AMS Zarządzanie Nieruchomościami ul. Różana 9 m 17, 05-091 Ząbki

Informacji dodatkowych o budynku, warunkach szczegółowych umowy, umówienia się na oględziny udzieli Administrator:

+48 511 637 960 Łukasz Michalik, e-mail: lukasz.michalik@ams-zn.pl

Zapytanie ofertowe wraz z pozostałymi materiałami do pobrania poniżej:

Remont dachu budynków przy ul. Świderskiej 100 oraz 106 w Warszawie


02.09.2019

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTU

Przedstawiamy informacje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność m.st. Warszawy – najważniejsze zasady:

  1. Przekształcenie odbywa się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.
  2. Przekształceniu podlegają wyłącznie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
  3. Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka – dla gruntów leżących na terenie naszej dzielnicy.
  4. Nie trzeba składać wniosku o wydanie zaświadczenia – Burmistrz Dzielnicy Białołęka je przygotuje i wyśle dotychczasowym użytkownikom wieczystym.
  5. Nie trzeba składać wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej – Burmistrz Dzielnicy Białołęka prześle zaświadczenie do sądu wieczystoksięgowego, a sąd dokona wpisu z urzędu bez pobierania opłat.

6. Aby skorzystać z bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia należy złożyć wniosek do Burmistrza Dzielnicy Białołęka o wniesienie opłaty jednorazowej. Można to zrobić dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

Więcej informacji na stronie: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-2993-przeksztalcenie_prawa_uzytkowania.html


28.05.2019

SEGREGACJA ODPADÓW

W altanach śmietnikowych ustawione zostały nowe pojemniki na odpady.

Odpady segregujemy na 5 frakcji: PAPIER, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, BIO, ZMIESZANE

Więcej informacji w zakładce EKO oraz na stronie: https://www.mpo.com.pl/zasady-segregacji-i-odbioru-odpadow


05.03.2019

ZEBRANIE ROCZNE

W dniu 07.03.2019 r. o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 344 Warszawa, ul.Erazma z Zakroczymia 15 - sala nr 39 odbędzie się zebranie ogółu Właścicieli lokali. Materiały zostały umieszczone w portalu e-kartoteka.pl (zakładka dokumenty). Zapraszamy do udziału w zebraniu.


04.01.2019

ZMIANA FIRMY KONSERWUJĄCEJ

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 Stycznia 2019r nastąpiło rozwiązanie umowy z firmą konserwującą DBS oraz przejęcie obowiązków Konserwatora przez firmę BK INSTAL. Dane kontaktowe do nowego Konserwatora znajdują się w zakładce "KONTAKT".


30.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE REMONTU DACHÓW BĘDĄCYCH W ZASOBACH WM „LELIWITÓW” POŁOŻONYCH PRZY UL. ŚWIDERSKIEJ 102, 104 oraz 112 W WARSZAWIE

Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2018 r., o godz.: 11:00.

Miejsce złożenia oferty: podczas dyżuru Administracji (wtorki 17-19 lub piątki 9-11) ul. Świderska 106 pom. Zarządu lub listownie na adres AMS Zarządzanie Nieruchomościami ul. Różana 9 m 17, 05-091 Ząbki

Informacji dodatkowych o budynku, warunkach szczegółowych umowy, umówienia się na oględziny udzieli Administrator:

+48 511 637 960 Łukasz Michalik, e-mail: lukasz.michalik@ams-zn.pl

Zapytanie ofertowe wraz z pozostałymi materiałami do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe remont dachów budynków WM "Leliwitów" przy ul.Świderskiej 102,104,112 w Warszawie


01.11.2018

ZMIANA FIRMY ADMINISTRUJĄCEJ

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2018r nastąpiło rozwiązanie umowy z firmą administrującą Mile-Mood oraz przejęcie obowiązków Administratora przez firmę AMS Zarządzanie Nieruchomościami. Dane kontaktowe do nowego Administratora znajdują się w zakładce "KONTAKT".

Uwaga! Konto wspólnoty i numery rachunków bankowych do wpłat comiesięcznych zaliczek pozostają bez zmian.


04.08.2018

E-KARTOTEKA

Zapraszamy mieszkańców naszej Wspólnoty do korzystania z systemu e-kartoteka, który umożliwia monitorowanie rozrachunków ze wspólnotą mieszkaniową np: sprawdzenie salda, rozliczenia mediów, głosowanie nad uchwałami itp. Szczegóły w zakładce E-KARTOTEKA.